విడుదల తేది : December 08, 2017, తారాగణం :తనిష్, రవి వర్మ
 
Movie Reviews
There is no Critics Reviews yet ...
Reviewed By : Pavan
2.50 / 5
Verdict - Premika one time watchable

Super movie. direction…
Reviewed By: Pramodan 3.50 / 5

మూవీ సూపర్…
Reviewed By: Rishivan 5.00 / 5